Naše pole Nabočany 2015

zemědělská výstava

V úterý 9. června 2015 v Nabočanech u Chrudimy začala již tradiční dvoudenní celostátní přehlídka polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstava zemědělské techniky. Naše firma se samozřejmě této velmi zajímavé a hojně navštěvované dvoudenní akce zúčastnila také.

Na malé expozici jsme předvedli baličku píce TEMAK T-04 ve výbavové verzi EXCLUSIVE, která zaujala nejednoho z Vás. Dalším exponátem, který jsme Vám představili, byl rozdružovač balíků TEMAK T-R10. Děkujeme Všem, kteří nás v Nabočanech navštívili a těšíme se za rok na shledanou.